Redelijk Houten

Over windmolens in Houten

Wie zijn wij?

Redelijk Houten vertolkt de mening van de inwoners van Houten die willen dat de Houtense windmolens vaker draaien, en niet onnodig stilstaan.

Redelijk Houten is actief vanaf januari 2016, is onafhankelijk en staat los van partij of gezindte.

We vinden dat de overlast van de windmolens door de tegenstanders sterk wordt overdreven:
– uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de meeste overlast bestaat uit het uitzicht op windmolens
– het geluid van de windmolens is veel kleiner dan het overige achtergrondgeluid

We willen dat Houten verantwoordelijkheid neemt voor het opwekken van duurzame energie. En daar horen windmolens bij, die ook gewoon op land kunnen staan.

“Redelijk” staat ervoor om op een redelijke manier om te gaan met energieopwekking door windmolens, en hierover ook op een redelijke manier de discussie aan te gaan.

We willen dat de Gemeente Houten meer verantwoordelijkheid neemt voor het opwekken van duurzame energie. En daar horen windmolens bij, die ook gewoon op land kunnen staan.
De gemeente luistert te veel naar enkele individuen, waardoor er nog steeds een onnodig beperkend draairegime is ingesteld. Hierdoor draaien de molens te weinig en leveren onnodig minder energie.