Redelijk Houten

Over windmolens in Houten

Onderzoek naar de windmolens

Feiten over Houtens windpark

De visuele hinder is de grootste overlast die door bewoners van de windmolens wordt ervaren.

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht, zoals beschreven in het rapport Evaluatie Windpark Houten (oktober 2015). Dit betekent dat het ongenoegen bij een aantal inwoners over het feit dat de windmolens er zijn gekomen, groter is dan de daadwerkelijke geluidsoverlast.

 

De gekozen maximale normen voor het windparkgeluid zijn niet gebaseerd op door mensen ervaren overlast.
De normen zijn expres zo laag gekozen dat de windmolens regelmatig stil moeten staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht, zoals beschreven in het rapport Evaluatie Windpark Houten (oktober 2015).
Het maximale geluidsniveau (34-43 dB) voor de windmolens is 15-100 keer lager dan het geluidsniveau van het verkeer voor 5500 inwoners in Houten (55 dB). Dit betrof de verkeerssituatie in 2012 (Ontwerp Actieplan geluid Houten 2013-2018). Inmiddels is het verkeer toegenomen, waarmee het windmolengeluid nog verder verdwijnt in het achtergrondgeluid van het verkeer.

 

De Houtense windmolens staan ongeveer 50-60 % van de tijd stil. Omdat bij hardere wind de geluidsnormen minder zwaar zijn gesteld, is er een energiederving van 30 %.

Het geluid van de windmolens is nauwelijks waarneembaar.

Als je pal onder een molen staat, en ze draaien flink, dan hoor je inderdaad een zoef-zoef geluid. Maar bij een woning heeft niemand ons het geluid kunnen laten horen, ondanks ons herhaald verzoek.

Na 1 jaar meten heeft men uiteindelijk een bromtoon weten te identificeren die afkomstig is van de windmolen. Dit geluid overschrijdt overigens niet de gestelde normen. Er is ook een bromtoon gemeten die optreedt in een specifeke situatie, afkomstig van een stilstaande molen.

Wij geloven niet dat het miniscule geluid dat sommige bewoners horen, er voor zorgt dat kleine kinderen ‘s nachts wakker worden (zoals wel beweerd wordt).

 

De komst van een volgend Houtense windpark wordt door de gemeenteraad afhankelijk gesteld van het tevreden stellen van alle bewoners met klachten over de windmolens. Daarom is er nu nog geen zicht op de realisatie van een volgend Houtens windpark.

 

Houten wekt (juli 2016) 4% van de totale verbruikte energie zelf op: 2,5 % door (3) windmolens, 1,5 % door (30.000) zonnepanelen. De ambitie van Houten is 9% duurzame energieopwekking in 2018. Het lijkt niet mogelijk om dit doel te halen zonder een tweede windpark.