Redelijk Houten

Over windmolens in Houten

B&W stelt voor draairegime te handhaven

Redelijkheid terug in Houten

Er zijn in het verleden onnodig strenge maatwerkvoorschriften opgelegd aan Windpark Houten.
Gevolg hiervan is dat de windmolens onnodig vaak stil staan. Bovendien zijn een klein aantal tegenstanders nog steeds fel tegen de windmolens, en klagen over de geluidsoverlast (die wij niet hebben kunnen vinden, en men ons niet heeft kunnen laten horen).

In 2018 is een draaiproef uitgevoerd met een aangepast draairegime, waarbij de maatwerkvoorschriften tijdelijk buiten werking werden gesteld. De energieproductie nam toe met 30%, terwijl de geluidsoverlast niet toenam. Bovendien had slechts 6% van de omwonenden (binnen 1 km) bezwaar tegen voortzetting van het aangepaste draairegime.

Toch werd dit nieuwe draairegime door de coalitiepartijen afgewezen.  Met als redenering:
De geluidsoverlast is niet afgenomen (maar ook niet toegenomen) -> de proef is mislukt -> we blijven op het oude draairegime (met 30% minder opbrengst).
Triest!

Gemeente heeft maatwerkvoorschriften onvoldoende onderbouwd
Het is redelijk dat de onnodig strenge maatwerkvoorschriften buiten werking worden gesteld. De gemeente Houten heeft echter besloten deze voorschriften in stand te houden, ook nadat externe juridische adviseurs hebben geadviseerd de omstreden besluiten te herroepen. Daarom zijn een aantal belanghebbenden hier in 2019 tegen in beroep gegaan. Uiteindelijk heeft op 25 februari 2021 de rechtbank geoordeeld dat de gemeente de voorschriften onvoldoende heeft onderbouwd: de Gemeente moet binnen richtlijnen opnieuw besluiten op bezwaar tegen weigering om de maatwerkvoorschriften niet af te schaffen. Ze mogen zich niet alleen beroepen op oude toezeggingen én ze moeten dan rekening houden met de belangen van Eneco. Zie ook het artikel van 2 maart in het AD “Eneco vindt gehoor bij de rechter“.

Windpark Goyerbrug
Op 30 juni 2020 heeft de rechtbank alle beroepen tegen het windpark ongegrond verklaard.
Dit betekent dat de komst van dit windpark weer een stukje dichterbij is gekomen. Het windpark Goyerbrug zal een flinke bijdrage gaan leveren aan de opwekking van duurzame energie in de gemeente Houten, goed nieuws dus.
Zie voor informatie de Veel gestelde vragen over windpark Goyerbrug op de website van de gemeente Houten.

Meer redelijkheid

Op zoek naar overlast

Naar aanleiding van de zware protesten tegen de Houtense windmolens, zijn we een pleidooi gestart voor meer redelijkheid: Redelijk Houten.

Gezien de felheid van de protesten zou je zeggen dat er sprake is van een grote overlast door de Houtense windmolens.

Maar is dit wel het geval? Bent u wel eens op zoek geweest naar het geluid van de windmolens?

Nou wij wel, en het is heel lastig om uberhaupt iets van windmolengeluid in Houten te horen. Het geluid van rondweg en A27 is duidelijk te horen, maar de windmolens?

Zelfs bewoners vlak bij de windmolens geven aan dat ze alleen bij zeer bijzondere weersomstandigheden íets van de molens horen.

Op ons herhaalde verzoek aan gigawiek en de bewoners met geluidsoverlast om aan te geven waar we het geluid kunnen vinden, heeft men niet gereageerd…

Soorten 
overlast

Geluidsoverlast

Onze conclusie is dat er alleen bij bijzondere weersomstandigheden íets te horen is van de windmolens. Dit komt mogelijk enkele keren per jaar voor.

Terwijl door de maatwerkvoorschriften geluid de molens 1/3 deel van de tijd stil staan.

Visuele overlast

Dit wordt als grootste bron van overlast ervaren. Tegenover de overlast door de aanwezigheid van de molens, staat echter de overlast door het overbodige stilstaan van de molens.

Laten we de visuele overlast beperken door windmolens in clusters te plaatsen, zoals in feite nu ook de Nieuwegeinse windmolens direct in het blikveld van de Houtensen windmolens staan.

En was Nederland vroeger al niet bekend om diens windmolens?

overlast door Slagschaduw

We kunnen ons voorstellen dat dit in bepaalde situaties hinderlijk is. Daarom zijn we ervoor bij duidelijke overlast de windmolens even stil te zetten.

Politieke overlast

We merken dat veel van critici van de Houtsense windmolens om puur politieke redenen tegen de windmolens zijn. Dat is natuurlijk legitiem, laat de gemeenteraad deze argumenten wegen, maar zie dat los van de daadwerkelijke overlast door de windmolens.

Opstelling Gemeente(raad) Houten

De gemeente houdt nu al anderhalf jaar een dialoog, maar alleen met de direct omwonenden die bang zijn voor overlast. Het grootste deel van de inwoners van Houten, die de windmolens zien stil staan, en zich ergeren aan het onnodige stilstaan, wordt niet betrokken bij de dialoog.

De gemeente heeft een aantal inwoners in het verleden geld gegeven als tegemoetkoming voor de vermeende overlast. Naar nu blijkt was dit niet nodig. Het neveneffect hiervan was dat tientallen inwoners ook denken dat er wat te halen valt, en rechtszaak na rechtszaak voeren.

De maatwerkvoorschriften geluid zijn in het verleden onnodig streng opgesteld, zodat de windmolens vooral overdag onnodig stil staan. Het geluid van de windmolens valt dan volledig weg tegen het overige achtergrondgeluid.

Nu blijkt er dan een bromtoon van een windmolen afkomstig: hoewel de bromtoon binnen de gestelde maatwerkvoorschriften valt, wordt er kosten noch moeite gespaard om dit geluid te onderzoeken en te verminderen.

Wij vinden dat er te veel aandacht is van de gemeente voor de tegenstanders van de Houtense windmolens. Heeft de gemeente niet door dat er veel Houtense bewoners zijn die het niet eens zijn met deze eenzijdige opstelling van de gemeente?